U heeft 0 artikel(s) in uw winkelwagen met een totaalwaarde van 0,00

Klik hier om te bestellen

Algemene voorwaarden

  1. Onze offertes en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, gekend en goedgekeurd door de koper.
  2. Alle prijzen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. De BTW is steeds in de prijs inbegrepen. De prijzen zijn voorzien voor afhaling van de planten op ons bedrijf in Beerse(België).
  3. De bestellingen zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging via e-mail. Bestellingen dienen minimum 3 dagen op voorhand doorgegeven te worden. Vanaf een bepaald aankoopbedrag kan u genieten van een korting.
  4. Al onze verkopen zijn contant betaalbaar, in euro, bij afhaling van de goederen. U hoeft niet op voorhand te betalen. Betaling kan gebeuren in cash of via bankkaart.
  5. Onze planten worden in de beste omstandigheden afgeleverd. Wij kunnen evenwel geen hergroeigarantie geven omdat dit meestal afhankelijk is van de nazorg. Zo hebben wij geen controle over de standplaats, bemesting, weersomstandigheden, enz.
  6. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs ingeval ze franco worden verkocht.
  7. Klachten betreffende de afgehaalde goederen dienen ten laatste 5 dagen na afhaling per aangetekend schrijven in ons bezit te zijn. Latere klachten worden niet aanvaard.
  8. Annulatie: U heeft het recht om uw bestelling te annuleren op uitdrukkelijke voorwaarde dat dit gebeurt binnen de acht dagen na plaatsing van de bestelling.
  9. Bij eventuele betwisting zijn enkele de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
  10. Alle foto's op de website zijn eigendom van Herplant. (Copyright ©2018 Herplant BVBA)

Privacystatement en cookiebeleid.